คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานนเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด


คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานนเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง วันที่ 16 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 16 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสัตว์น้ำชายฝั่ง ภายในโรงเพาะเลี้ยงของศูนย์ฯ โดยมีนางสาวสุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายกฤษดากร เหมเวช นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะนักศึกษาและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานนเกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลสั...  147   เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2565    146  รายงานงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   130  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2565   127  รายงานงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   80  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมีนาคม 2565   80  ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 แก่บุคลากรของชมรมเลี้ยงกุ้งตราด...  79  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2565   71  สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลากะรังจุดฟ้า   69  รายงานงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2565   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000    tratcas@gmail.com   งานธุรการ : 0-3951-0946 งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ : 0-3951-0945 ติดต่อซื้อลูกพันธ์ุสัตว์น้ำ คุณกฤษดากร 092-7518261 คุณอาณาจักร 092-4108940   โทรสาร : 039-510946   แฟนเพจ