ประกาศ สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดการฐานข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ : E-APD (สำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล).. (1,126)  ประวัติความเป็นมา.. (1,001) ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (861) สมุด - โปรแกรม บันทึกข้อมูลอาหารสัตว์น้ำ.. (753) การติดต่อ.. (661) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (588) ปม.1 ชนิดน้ำ และโปรไบโอติก.. (491) เรื่องสำคัญที่ชาวประมงควรทราบ.. (379) หลักเกณฑ์สำหรับเรือประมง.. (358) ความเห็นเกี่ยวกับประกาศฯ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูไข่นอกกระดอง.. (335) ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล).. (295) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (288) ลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ปีงบประมาณ 2560.. (283) ประกาศรับสมัตรงาน ตำแหน่ง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา.. (252) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน .. (248) ขอเชิญร่วมประชุม เรื่อง การเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล.. (237) การฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์หอยลาย.. (234) มาตรา 78.. (227) ขออภัยในความไม่สะดวก เว็บไซท์อยู่ระหว่างการพัฒนา .. (208) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561.. (199)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด

     205 หมู่ 2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000