กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-29  |   ข่าววันที่: 2017-05-19 |  อ่าน: 566 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง    เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน กลุ่มบริษัทโกลว์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี บริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์จำกัด กลุ่มบริษัทปตท. บริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่งจำกัด(มหาชน) และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1 และกลุ่มประมงเรือเล็กอีก 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประมงฯหนองแฟบ กลุ่มประมงฯหาดแสงเงิน กลุ่มประมงฯตากวน-อ่าวประดู่ กลุ่มประมงฯเก้ายอด กลุ่มประมงฯสุชาดา กลุ่มประมงฯพลา กลุ่มประมงฯพลาหัวแหลม กลุ่มประมงฯบ้านพยูน และกลุ่มประมงฯพระเจดีย์กลางน้ำ   จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล สร้างสมดุลระบบบนิเวศวิทยา พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ดังนี้

  • ปลากะพงขาว        จำนวน    7,000  ตัว
  • หอยหวาน              จำนวน  13,000  ตัว


  •  บทความ
  • การเข้าใช้งานระบบ APD ครั้งแรก ยื่นคำขอเข้าใช้งาน APD ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยา มหันตภัยร้าย !!! เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 การใช้ยา สารเคมีกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79) คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (15,687)  ม้าน้ำ.. (12,828) กุ้งแชบ๊วย.. (9,072) หมึกหอม.. (4,934) หอยหวาน.. (4,641) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,931) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (2,327) ประวัติความเป็นมา.. (2,007) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,770) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,706) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,605) ภารกิจและหน้าที่.. (1,565) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,536) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,487) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (1,315) .. (1,237) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (1,199) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ.. (1,104) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (1,027) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (894)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000