ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสิน...

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-11-12  |   ข่าววันที่: 2019-11-12  |  9 ครั้ง  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (10,945)  ม้าน้ำ.. (7,529) กุ้งแชบ๊วย.. (6,116) หมึกหอม.. (3,555) หอยหวาน.. (3,225) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,044) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,773) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,593) ประวัติความเป็นมา.. (1,588) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,324) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,252) ภารกิจและหน้าที่.. (1,242) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,113) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,013) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (984) .. (932) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (896) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (833) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (575) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (518)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000