หอยหวาน 

 คลังความรู้  ความรู้ด้านการประมง


หอยหวาน

หรือ หอยตุ๊กแก หรือ หอยเทพรส

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ : Spotted babylon

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Babylonia areolata

 

หอยหวาน  เป็นหอยทะเลฝาเดียว เปลือกค่อนข้างหนา รูปร่างเปลือกเป็นรูปไข่ผิวเรียบ บนลำตัวมีวงเปลือกพองกลม มีแถบสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเป็นระยะๆ หอยหวานจะยื่นส่วนเท้าออกมาใช้สำหรับการเคลื่อนที่ มีหนวด 1 คู่ และมีตา 1 คู่ อยู่บนหนวด ตาของหอยหวานใช้สำหรับรับรู้เกี่ยวกับแสงสว่าง หอยหวานจะมีส่วนลักษณะคล้ายท่อชูขึ้นมาเป็นท่อสำหรับการดูดน้ำทะเลเข้าสู่ภายในตัว เมื่อหอยหวานจะกินอาหาร ได้แก่ ซากปลา หอย กุ้ง ที่ตายแล้ว หอยหวานจะยื่นงวงยาวออกมาจากช่องปาก ซึ่งอยู่ระหว่างคู่หนวดไปดูดอาหารเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารเพื่อย่อยและดูดซึมไปใช้ ในธรรมชาติหอยหวานจะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ระดับความลึก 10-20 เมตร ฝังตัวอยู่ในทรายหรือโคลนปนทราย ออกหากินในเวลากลางคืนโดยโผล่ขึ้นมาจากพื้นทะเล

วงจรชีวิตและระยะของหอยหวาน

 

 

 

หอยหวาน  ไม่สามารถแยกเพศได้จากลักษณะภายนอก จะแยกเพศได้เมื่อหอยหวานแยกตัวออกมาจากเปลือกจะเห็นอวัยวะเพศได้ชัดเจน โดยหอยหวานตัวผู้มีอวัยวะเพศเป็นติ่งแบน (Penis) ยื่นออกมาจากบริเวณใต้โคนหนวดด้านขวา ส่วนตัวเมียจะพบรูเปิดด้านใต้ของเท้าเพื่อปล่อยฝักไข่ ขนาดของหอยหวานตัวผู้และตัวเมียที่สามารถผสมพันธุ์ได้มีความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ขึ้นไป อายุประมาณ 9-12 เดือน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารและสภาพแวดล้อมของดินและน้ำ หอยหวานตัวผู้และตัวเมียจะจับคู่กันและเคลื่อนตัวไปด้วยกันในเวลากลางคืน ตัวผู้จะสอดอวัยวะเพศเข้าไปในตัวเมียแล้วปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสมกับไข่บริเวณท่อนำไข่ (Oviduct) เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้ว ตัวเมียจะสร้างฝักไข่ขึ้นมาห่อหุ้มไข่ดังกล่าว เรียกว่า ฝักไข่ (Egg capsule) แล้วตัวเมียจะปล่อยฝักไข่ออกมาทางรูเปิด ซึ่งอยู่ด้านใต้ของเท้า มีลักษณะเป็นแนวยาวไปตามทางเดินของตัวเมีย