ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายน้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมกิจกรรม " วันประมงแห่งชาติ " ประจำปี 2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายน้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมกิจกรรม " วันประมงแห่งชาติ " ประจำปี 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-03  |   ข่าววันที่: 2019-09-24 |  อ่าน: 41 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับ จังหวัดระยอง และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดระยอง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ สระน้ำสาธารณะตะกาดหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีพันธุ์สัตว์น้ำ ดังนี้

  • ปลากะพงขาว                     จำนวน           10,000  ตัว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (10,865)  ม้าน้ำ.. (7,506) กุ้งแชบ๊วย.. (6,065) หมึกหอม.. (3,533) หอยหวาน.. (3,216) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,036) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,764) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,593) ประวัติความเป็นมา.. (1,579) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,319) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,245) ภารกิจและหน้าที่.. (1,239) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,109) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,009) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (981) .. (928) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (894) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (833) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (574) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (518)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000