กรมประมง... มั่นใจอุตสาหกรรมกุ้งไทย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

กรมประมง... มั่นใจอุตสาหกรรมกุ้งไทย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-05  |   ข่าววันที่: 2019-09-05 |  อ่าน: 29 ครั้ง
  Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (10,872)  ม้าน้ำ.. (7,509) กุ้งแชบ๊วย.. (6,075) หมึกหอม.. (3,536) หอยหวาน.. (3,218) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,037) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,765) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,593) ประวัติความเป็นมา.. (1,580) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,320) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,246) ภารกิจและหน้าที่.. (1,240) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,110) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,011) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (982) .. (930) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (895) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (833) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (574) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (518)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000