EURASTiP มั่นใจใน "อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย" กรมประมง...วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

EURASTiP มั่นใจใน "อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทย" กรมประมง...วอนผู้บริโภคอย่าเชื่อข่าวลวง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-05  |   ข่าววันที่: 2019-09-05 |  อ่าน: 379 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564  (250)   ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองเข้าโครงการลดต้นทุนการผลิตฯ  (144)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564  (117)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  (106)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2564  (93)  ประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ มาตรฐาน GAP ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค มกษ.7436  (91)  ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ปี 2564  (89)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2564  (58)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564  (250)   ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองเข้าโครงการลดต้นทุนการ... (144)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564  (117)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  (106)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2564  (93)  ประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ มาตรฐาน GAP ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค มกษ.7436  (91)  ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ ปี 2564  (89)  คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2564  (58)  การบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (56)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สั... (53)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000