รายงานงบทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (10,761)  ม้าน้ำ.. (7,444) กุ้งแชบ๊วย.. (6,022) หมึกหอม.. (3,515) หอยหวาน.. (3,199) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,022) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (1,759) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,591) ประวัติความเป็นมา.. (1,573) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,312) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,236) ภารกิจและหน้าที่.. (1,228) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,103) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (997) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (978) .. (922) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (890) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (831) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (573) ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ภาคตะวันออก .. (516)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000