จำนวนเรือประมง 


จังหวัดสกลนคร มีเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 210 ลำ ชาวประมง 384 ราย