ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 


ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด

  1. ปลากาดำ
  2. ปลาดุกบิ๊กอุย
  3. ปลานิล
  4. ปลาตะเพียนขาว
  5. กบ