หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในจังหวัดสกลนคร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในจังหวัดสกลนคร 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในจังหวัดสกลนคร

  1. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

 ที่ตั้ง 1353 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

  1. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

ที่ตั้ง 127 ม.6 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร)

ที่ตั้ง 1353 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

  1. หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง 1353 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000