1.จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่)

1.จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ไร่) 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 66 ครั้ง

 

จังหวัดหนองบัวลำภูมีจำนวนผู้ขึ้นทะเบียน ทบ.1

ยังชีพ จำนวน 6,881 ราย

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน 5477.3476 ไร่

และพาณิชย์ จำนวน 50 ราย

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20.3130 ไร่