7.เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับที่

ชื่อแหล่งน้ำ

ที่ตั้งแหล่งน้ำ

หมายเหตุ

1

ที่จับสัตว์น้ำหนองโดก

บริเวณบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง

จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

2

ที่จับสัตว์น้ำกุดสะเทียน

บริเวณบ้านกุดสะเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลกุดสะเทียน

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

3

ที่จับสัตว์น้ำฝายน้ำล้นบ้านนาตาแหลว

บริเวณบ้านนาตาแหลว หมู่ที่ 3 ตำบลนาสี

อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

4

ที่จับสัตว์น้ำบึงงิ้ว

บริเวณบ้านสร้างเสี่ยน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

5

ที่จับสัตว์น้ำหนองสวรรค์

บริเวณบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสวรรค์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา