6.จำนวนพื้นที่และจำนวนแหล่งน้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


แหล่งน้ำสาธารณะ

          ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะ จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ลำดับที่

อำเภอ

จำนวนแหล่งน้ำ/แห่ง

พื้นที่/ไร่

หมายเหตุ

 

 

1

เมืองหนองบัวลำภู

241

5,696.00

 

 

 

2

สุวรรณคูหา

52

1,502.50

 

 

 

3

ศรีบุญเรือง

259

7,534.25

 

 

 

4

นากลาง

147

1,564.00

 

 

 

5

โนนสัง

65

2,202.00

 

 

 

6

นาวัง

64

502

 

 

 

รวม

828

18,818.75