8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


รือประมงพาณิชย์ 

            จังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีเรือประมงพาณิชย์ 

เรือประมงพื้นบ้าน

            จังหวัดหนองบัวลำภูมีจำนวนเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 231 ลำ