10.การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ


10.การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


จังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีด่านนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมง