3.จำนวน ท.บ.3 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ลำดับที่

อำเภอ

จำนวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ

 

 

1

เมืองหนองบัวลำภู

3

 

 

 

2

สุวรรณคูหา

-

 

 

 

3

ศรีบุญเรือง

142

 

 

 

4

นากลาง

-

 

 

 

5

โนนสัง

423

 

 

 

6

นาวัง

-

 

 

 

รวม

568