2.จำนวน ท.บ.2 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


จังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้ประกอบกาด้านการประมง(ท.บ.2) ขึ้นทะเบียน จำนวน 24 ราย