15.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

15.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 414 ครั้ง


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

สถานที่ดำเนินการ

พิกัดที่ตั้ง

หมายเหตุ

หมู่ที่

บ้าน

ตำบล

อำเภอ

latitude

longitude

1

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง

การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

2

โคกป่ากุง

หนองเรือ

โนนสัง

16.84640

102.54601

 

2

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนกุดหานสามัคคี

การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

4

หนองผือ

หนองแก

ศรีบุญเรือง

17.04975

102.28068

 

3

โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านวังหินซา

การเลี้ยงปลาในดิน

9

วังหินซา

ดงมะไฟ

สุวรรณคูหา

17.61429

102.24203