17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู


17.ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู

1.ปลาสร้อยขาว

2.ปลาตะเพียน

3.ปลานิล