14.ปลาหน้าวัด 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

พื้นที่ควบคุมการทำการประมง (ประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ บริเวณวัด) จังหวัดนครนายก

1.เขตวัดองครักษ์ธรรมปัญญา (วัดศาลเจ้า)
2.แม่น้ำนครนายก (วัดกุฎิการาม)
3.แม่น้ำนครนายก (หน้าวัดดง)
4.แม่น้ำนครนายก (หน้าวัดใหญ่ทักขินาราม)
5.แม่น้ำนครนายก (หน้าวัดอุดมธานี)
6.แม่น้ำนครนายก (หน้าวัดรังษีโสภณ)
7.แม่น้ำนครนายก (หน้าวัดวังยายฉิม)
8.คลองบางยี่กาว (วัดคลองโพธิ์)
9.คลองบางปรัง (ตะวันตกวัดบางปรัง)
10.คลองบางเม่า (หน้าวัดบางปรัง)
11.คลองบ้านนา (หน้าวัดช้าง)
12.แม่น้ำนครนายก วัดอรุณรังษี
13.วัดประสิทธิเวช
14.วัดเชี่ยวโอสถ
15.วัดราษฎรศรัธาธรรม
16.คลองแสง (หน้าวัดสันตะยาราม)
17.คลองค้อ (วัดบ้านขาม)
18.คลองแฝก (วัดบ้านขาม)
19.คลองโพธิ์ (วัดคลองโพธิ์)
20.แม่น้ำนครนายก (วัดพลอยกระจ่างศรี)
21.วัดพระอาจารย์
22.คลองสาม (หน้ามัสยิด ดอนยอ)
23.คลองวังปลาจีด (วัดวังปลาจีด)
24.คลองหน้าวัดอำภาศิริวงศ์
25.หน้าวัดสว่างอารมณ์
26.หน้าวัดองครักษ์และศาลเจ้าพ่อองครักษ์
27.วัดวนารักษ์
28.วัดทวีพูลรังสรรค์
29.วัดปากคลองพระอาจารย์
30.วัดสว่างอารมณ์
31.แม่น้ำนครนายก (หน้าวัดบุญญาเขตต์) 
32.หน้าวัดใหม่พงษ์โสภณ
33.แม่น้ำนครนายก (วัดเข็มทองอุทิศ)
34.แม่น้ำนครนายก (หน้าวัดจันทร์เรือง)
35.หน้าวัดสุนทรพิชิตงาม (คลอง 6 วา)
36.หน้าวัดศรัธธาธรรม (คลอง 16)
37.หน้าวัดอารีราษฎร์ประดิษฐ์ (คลอง 23)
38.หน้าวัดโพธิ์แทน
39.หน้าวัดสามัคคีราษฎร์บำรุง
40.หน้าวัดราษฎร์บำรุง
41.วัดเบญจพาศ (คลองปากพลี)
42.วัดลำบัวลอย
43.หน้าวัดแขมโค้ง
44.หน้าวัดช้าง
45.หน้าวัดกุฎีเตี้ย
46.หน้าวัดสะพาน (คลองบ้านนา)
47.หน้าวัดทองย้อย (คลองบ้านนา)
48.หน้าวัดไม้รวก
49.หน้าวัดทองจรรยา (คลองกระโดน)
50.หน้าวัดป่าขะ
51.หน้าวัดหนองเคี่ยม (คลองบ้านนา)
52.หน้าวัดเนินสะอาด (คลองบ้านนา)
53.หน้าวัดบ้านไร่ (คลองบ้านนา)
54.หน้าวัดพิกุลแก้ว (คลองบ้านนา)
55.หน้าวัดกระดาน (คลองบ้านนา)
56.หน้าวัดบางอ้อใน (แม่น้ำนครนายก)
57.หน้าวัดอัมพะวัน (แม่น้ำนครนายก)
58.หน้าวัดเลขธรรมกิตติ์ (แม่น้ำนครนายก)กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดนครนายก