ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ

ข้อปฏิบัติเบื้องต้น ของการปล่อยสัตว์น้ำ.. [2020-03-02 ] โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก.. [2020-03-02 ] ขั้นตอนการดำเนินการกรณีเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือ.. [2020-03-02 ] โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท.. [2020-02-28 ] โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก.. [2020-02-28 ] โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่.. [2020-02-27 ] ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข.. [2020-02-27 ] ประชาสัมพันธ์จากกรมประมง แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดสร้างแหล่งอาศัยส.. [2020-01-24 ] แนวทางการปฏิบัติ สำหรับผู้รับใบรับรองการครอบครองซากหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจ.. [2019-01-22 ] ที่รักษาพืชพันธุ์.. [2017-01-19 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 733 ครั้ง

 

จังหวัดนครนายก มีที่อนุญาตยอขันช่อ และ กร่ำ (ซั้ง) รวมจำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น

 • ที่อนุญาตยอขันช่อ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
  • 1.แม่น้ำนครนายกตลอดสาย ยกเว้นที่รักษาพืชพันธุ์
  • 2.คลองจมูกกรวง 
  • 3.คลองดงละคร 
  • 4.คลองท่าควายแห 
  • 5.คลองมโนรมย์
  • 6.คลองท่าแห้ง
  • 7.คลองแขมโค้ง
  • 8.คลองท่ากระทุ่ม
  • 9.คลอง 29
  • 10.คลองบางไพร    
  • 11.คลองบางหอย
  • 12.คลองรังสิตประยูรศักดิ์ 
  • 13.คลองบางปลากด
  • 14.คลองชวดบัว
  • 15.คลองพรหมณี
 • ที่อนุญาตกร่ำ (ซั้ง) จำนวน 7 แห่ง
  • 1.แม่น้ำนครนายกตลอดสาย ยกเว้นที่รักษาพืชพันธุ์
  • 2.คลองท่าควายแห 
  • 3.คลองมโนรมย์ 
  • 4.คลองท่าแห้ง
  • 5.คลองท่ากระทุ่ม
  • 6.คลองแขมโค้ง
  • 7.คลองดงละคร

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด กดตรงนี้