จีน 


สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China (PRC))

ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะภูมิประเทศ: ประเทศจีนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออก บนฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ดินประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีพื้นที่บนบกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และถูกพิจารณาว่ามีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 หรือ 4 ของโลก รองจากรัสเซียและแคนาดา ประเทศจีนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ถึง 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย ประเทศภูฏาน ประเทศเนปาล ประเทศปากีสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศทาจิกิสถาน ประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศคาซัคสถาน ประเทศรัสเซีย ประเทศมองโกเลีย ด้วยความยาวถึง 22,800 กิโลเมตร และเมื่อข้ามทะเลไปทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย แผ่นดินใหญ่จีนถูกขนาบทางตะวันออกไปทางใต้ด้วยทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 5,400 เกาะ จึงทำให้ประเทศจีนมีอาณาเขตทางทะเลที่ใหญ่มาก เกาะที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร คือ ไต้หวัน ตามด้วยเกาะไหหลำ 34,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันตกของจีนเป็นแนวเทือกเขาสูงชันและที่ราบสูงทิเบต มีเทือกเขาที่สำคัญ คือ เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาเอเวอเรสต์ ทางด้านเหนือของที่ราบสูงเป็นที่ราบแอ่งกระทะขนาดใหญ่ คือ แอ่งทาลิม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมาก เป็นที่ตั้งของทะเลทรายอาทากามา ส่วนแม่น้ำที่สำคัญในประเทศจีนและมีต้นกำเนิดในประเทศจีน ได้แก่ แม่น้ำเหลือง แม่น้ำแยงซีเกียง แม่น้ำโขง และแม่น้ำสาละวิน

ลักษณะภูมิอากาศ: สภาพอากาศของประเทศจีนส่วนใหญ่ยึดตามสภาพอากาศในเขตภาคเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม โดยในเดือนกันยายนและตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมและเมษายนของปีถัดไป จะได้รับลมมรสุมจากที่ไซบีเรียและที่ราบสูงมองโกเลียพัดเข้าสู่ประเทศจีน ทำให้อากาศแห้งและหนาวเย็น และทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันถึง 40 องศาเซลเซียส ระหว่างทางเหนือกับทางใต้ของประเทศ อุณหภูมิในฤดูหนาวจะอยู่ที่ระหว่าง 5 -18 องศาเซลเซียส ซึ่งหนาวกว่าประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในเส้นละติดจูดเดียวกัน ในฤดูร้อนนั้นลมมรสุมพัดจากมหาสมุทรเข้าสู่แผ่นดินจึงนำเอาความอบอุ่นและความชุ่มชื้นมาจึงก่อให้เกิดฝนตก ภูมิอากาศในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยทางเหนือของไฮหลงเจียงซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไม่มีฤดูร้อน ที่เกาะไห่หนานหรือไหหลำทางใต้มีฤดูร้อนอันยาวนานแต่ไม่มีฤดูหนาว ที่ลุ่มน้ำฮว่ายเหอมีครบทั้ง 4 ฤดู ส่วนในทางตะวันตกของประเทศแถบที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตจะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ทางตอนใต้แถบที่ราบสูงหยุนหนาน กุ้ยโจว มีอากาศเย็นสบายเหมือนฤดูใบไม้ผลิตลอดทั้งปี ด้านปริมาณน้ำฝนต่อปีแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาคเช่นกัน

ลักษณะภูมิอากาศ มี 4 ฤดู ได้แก่

          - ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

          - ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - สิงหาคม

          - ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน - พฤศจิกายน

          - ฤดูหนาว เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

เมืองหลวง: กรุงปักกิ่ง (ภาษาราชการจีนเรียกว่า “เป่ยจิง”)

ประชากร: 1.411 พันล้านคน

สกุลเงิน: Yuan – หยวน
GDP: 14.723 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
GDP per capita: 10,434.775 เหรียญสหรัฐ

พื้นที่ชายฝั่ง: 18,000 กิโลเมตร

 

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

พื้นที่เลี้ยงกุ้ง: สามารถเพาะเลี้ยง รวม 27 มณฑล ยกเว้น จี๋หลิน ชิงไห่ ทิเบต และปักกิ่ง พื้นที่เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะอยู่ในมณฑลทางตอนใต้และตะวันออก เป็นการเพาะเลี้ยงทั้งในน้ำจืดและในทะเล

ปริมาณนำเข้า: นำเข้าของจีนจากไทย ปี 2563
          HS code 036.1729 กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ฯลฯ แช่แข็ง 15,817 ตัน
          HS code 036.3690 กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ฯลฯ มีชีวิต และกุ้งเล็กมีชีวิต/สด/แช่เย็น ที่ไม่ใช่พ่อแม่พันธุ์ 2,794 ตัน
          HS code 036.1721 กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ฯลฯ แกะเปลือกแช่แข็ง 1,588 ตัน

ตลาดที่นำเข้ากุ้งหลัก: ช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 นำเข้ากุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ฯลฯ แช่แข็ง จากเอกวาดอร์ 247,976 ตัน, อินเดีย 82,126 ตัน, ไทย 13,138 ตัน, มาเลเซีย 11,159 ตัน, เปรู 8,018 ตัน, เวียดนาม 7,529 ตัน, ซาอุดิอารเบีย 4,875 ตัน และอินโดนีเซีย 3,328 ตัน

ปริมาณส่งออกกุ้งทะเล: ส่งออกในปี 2017 ปริมาณ 102.425 ล้านตัน

ตลาดที่ส่งออกกุ้งทะเลหลัก: ญี่ปุ่น 19.5%, สเปน 16.9%, อเมริกา 14.1%, สเปน 16.9%, เกาหลีใต้ 6.1%, ฮ่องกง 5.6%, รัสเซีย 5.5%, ออสเตรเลีย 3.6% และ ชิลี 3%

ชนิดกุ้งที่เลี้ยงหลัก: กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei), กุ้งเครฟิช (Procambarus clarkia), กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon), Macrobrachium nipponense, Macrobrachium rosenbergii, Penaeus japonicus, Fenneropenaeus chinensis

รูปแบบ/ระบบ/เทคนิคการเลี้ยง: เลี้ยงน้ำจืดและน้ำเค็ม, IMTA (Integrated multi-trophic aquaculture)

 

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

http://skeducation.com/china/

https://data.worldbank.org/ ปี 2020

http://www.northernsistercity.org/

ข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

https://www.opsmoac.go.th/

https://www.tridge.com/

 

การนำเข้ากุ้งของจีนในเดือนเมษายน 2565                                                                                                          
งานวิจัยเผยกุ้งตอบสนองต่อความเครียดจากความร้อน

ราคากุ้งขาวแวนนาไมในฤดูหนาว ปี 2564 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคั

การระบาดของโรคกุ้งในจีนตอนใต้เร่งการเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกุลาดํา                                    

Hema ผู้ค้าปลีกของอาลีบาบาได้ทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งเอง และขณะนี้มีผลผลิตกุ้งวางจำหน่ายแล้ว

 

 

 

ระดับน้ำในแยงซีเกียงซึ่งเป็นแม่น้ำยาวสุดในเอเซียลดต่ำสุดในรอบ 150 ปี                                                                                                                                                                                      

 

 

ดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง Code Red