การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 

 เผยเเพร่: 2020-02-25 |  อ่าน: 2,286 ครั้ง


คำถามที่พบบ่อย - ด้านแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ -
ลำดับ ว/ด/ป หน่วยงาน ข้อหารือ   ตอบ
1 13 พ.ย.2562 ศปจ.ตาก      กรณีหน่วยงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เรือ) เพื่อใช้ในการ        กรณีหน่วยงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดิน
      เดินทางไปราชการก่อนวันเดินทางไปปฏิบัติราชการหน่วย   ทางไปราชการก่อนวันเดินทางไปปฏิบัติราชการให้ดำเนินการ
      งานจะต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุหรือไม่ และเลือก   จัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และเลือกรหัสบัชีแยกประเภทเป็น
      รหัสบัญชีใด   ค่าเชื้อเพลิง(5104010110) แต่หากหน่วยงานจัดซื้อน้ำมัน
          เชื้อเพลิงระหว่างการเดินทางไปปฏิบัติราชการไม่ต้องดำเนิน
          การจัดหาตามระเบียบพัสดุฯ และเลือกรหัสบัชีแยกประเภท
          เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ
          (5103010199)