ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจำหน่าย/เลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ออนไลน์ทั่วประเทศ


[2022-05-24] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมเข้าติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่ง.. [2022-05-24] ประมงอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เราทำดี ด้วยหัวใจ แ.. [2022-05-24] ประมงจังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ และปลาดุกภายใต้ โครงการพัฒนาการเก.. [2022-05-23] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-20] กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าบ่อปลาของเกษต.. [2022-05-20] ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเขาชัยสนยิ้ม....เคลื่.. [2022-05-20] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านจำหน่ายสิน.. [2022-05-20] ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่่ติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2022-05-19] ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดสดการเปิดร.. [2022-05-19] ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงก.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจำหน่าย/เลือกซื้อสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ออนไลน์ทั่วประเทศ 


สำนักงานปรมงจังหวัดพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1) ที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) และผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาขายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ "Fisheries Shop"  สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้าใช้งานระบบได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ หรือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง

และขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีมาตรฐานรับรอง สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง เพื่อช่วยกันอุดหนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากเกษตรกรไทย

เว็บไซต์ : https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/