การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของกรมประมง

[2023-05-30] กรมประมงรับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไ.. [2023-05-19] กรมประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-05-18] เปิดรับสมัครการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practi.. [2023-04-25] การตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ในขั้นตอนที่ 3 สาขาองค์กรดีเด่นด.. [2023-04-21] การร่วมหารือกับที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของ ก.พ.ร. ใน.. [2023-04-21] การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ของสำนัก.. [2023-04-21] ความพึงพอใจต่อการให้บริการอนุมัติ อนุญาตของกรมประมงตามคู่มือประชาชน ปร.. [2023-04-10] PMQA Application Report.. [2023-04-07] "ดร.ช่อน" นำทีมนำเสนอผลงาน (SMART FSW) เพื่อคัดเลือกรางวัล Ombudsman A.. [2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของกรมประมง  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้ามาศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของกรมประมง ซึ่งผู้บริหารกรมประมงมีนโยบายให้กรมประมงกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะ กรมประมง ที่หลากหลายช่องทาง และให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการรับเรื่อง ติดตาม รายงานผล เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส และรายงานต่อสาธารณะผ่านระบบการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Complain System) ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถ แจ้งเรื่อง ติดตามเรื่อง (Tracking System) และสามารถแสดงสถิติจำนวนข้อร้องเรียน และผลการจัดการข้อร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซด์กรมประมง ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการปรับปรุง พัฒนา ระบบงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์