การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ครั้งที่ 1/2566

[2023-05-30] กรมประมงรับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไ.. [2023-05-19] กรมประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-05-18] เปิดรับสมัครการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practi.. [2023-04-25] การตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ในขั้นตอนที่ 3 สาขาองค์กรดีเด่นด.. [2023-04-21] การร่วมหารือกับที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของ ก.พ.ร. ใน.. [2023-04-21] การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ของสำนัก.. [2023-04-21] ความพึงพอใจต่อการให้บริการอนุมัติ อนุญาตของกรมประมงตามคู่มือประชาชน ปร.. [2023-04-10] PMQA Application Report.. [2023-04-07] "ดร.ช่อน" นำทีมนำเสนอผลงาน (SMART FSW) เพื่อคัดเลือกรางวัล Ombudsman A.. [2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ครั้งที่ 1/2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting พร้อมด้วย นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อหารือการดำเนินการจัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 96/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ เพื่อให้การประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนางานบริการให้เต็มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์