การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมงเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติในการติดต่อกรมประมง และคำสั่งระบบปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

[2023-05-30] กรมประมงรับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไ.. [2023-05-19] กรมประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-05-18] เปิดรับสมัครการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practi.. [2023-04-25] การตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ในขั้นตอนที่ 3 สาขาองค์กรดีเด่นด.. [2023-04-21] การร่วมหารือกับที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของ ก.พ.ร. ใน.. [2023-04-21] การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ของสำนัก.. [2023-04-21] ความพึงพอใจต่อการให้บริการอนุมัติ อนุญาตของกรมประมงตามคู่มือประชาชน ปร.. [2023-04-10] PMQA Application Report.. [2023-04-07] "ดร.ช่อน" นำทีมนำเสนอผลงาน (SMART FSW) เพื่อคัดเลือกรางวัล Ombudsman A.. [2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมงเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติในการติดต่อกรมประมง และคำสั่งระบบปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Hybrid Meetings พร้อมด้วยนางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมประมงเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติในการติดต่อกรมประมง และคำสั่งระบบปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวนมากกว่า 270 ราย และเนื่องจากงานบริการของกรมประมงมีเป็นจำนวนมากและมีช่องทางที่หลากหลาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ได้พัฒนาระบบการสืบค้นงานบริการผ่านหน้าเว็บไซด์เพื่อลิงค์ (link)ไปยังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมประมงประกาศกำหนดเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการอีกด้วย

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์