คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม

[2023-05-30] กรมประมงรับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไ.. [2023-05-19] กรมประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-05-18] เปิดรับสมัครการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practi.. [2023-04-25] การตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ในขั้นตอนที่ 3 สาขาองค์กรดีเด่นด.. [2023-04-21] การร่วมหารือกับที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของ ก.พ.ร. ใน.. [2023-04-21] การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ของสำนัก.. [2023-04-21] ความพึงพอใจต่อการให้บริการอนุมัติ อนุญาตของกรมประมงตามคู่มือประชาชน ปร.. [2023-04-10] PMQA Application Report.. [2023-04-07] "ดร.ช่อน" นำทีมนำเสนอผลงาน (SMART FSW) เพื่อคัดเลือกรางวัล Ombudsman A.. [2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ พื้นที่จังหวัดนครพนม

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,020 ตัว ลงลำน้ำกล่ำ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน ณ วัดสุวรรณาราม บ้านหนองแคน ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

จากนั้น คณะฯ เข้าเยี่ยมชมองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 13 ราย มีนางสุภมิตร คำไพ เป็นประธานกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นหลัก เช่น ปลาส้มห่อใบตอง ปลาช่อนแดดเดียว ปลาดุกแดดเดียว เป็นต้น โดยได้รับงบประมาณอุดหนุน เพื่อเพิ่มมาตรฐานและศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านการประมง เช่น ตู้แช่สินค้าแปรรูป โดมพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องซีลสุญญากาศ อุปกรณ์ในการแปรรูปอื่นๆ รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอบคุณภาพข่าวจาก : 

#นายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมง

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร