คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำจังหวัดนครพนม

[2023-05-30] กรมประมงรับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงไ.. [2023-05-19] กรมประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. [2023-05-18] เปิดรับสมัครการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practi.. [2023-04-25] การตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ในขั้นตอนที่ 3 สาขาองค์กรดีเด่นด.. [2023-04-21] การร่วมหารือกับที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของ ก.พ.ร. ใน.. [2023-04-21] การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ของสำนัก.. [2023-04-21] ความพึงพอใจต่อการให้บริการอนุมัติ อนุญาตของกรมประมงตามคู่มือประชาชน ปร.. [2023-04-10] PMQA Application Report.. [2023-04-07] "ดร.ช่อน" นำทีมนำเสนอผลงาน (SMART FSW) เพื่อคัดเลือกรางวัล Ombudsman A.. [2023-03-22] กรมประมงเข้ารับการตรวจประเมินรางวัล Ombudsman Awards ประจำปี 2565.. อ่านทั้งหมด 

คณะผู้บริหารและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำจังหวัดนครพนม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่จังหวัดนครพนม

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำจังหวัดนครพนม โดยมี นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม นายพิชิต พรหมประศรี หัวหน้าด่านตรวจประมงนครพนม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ให้การต้อนรับ

โดยคณะผู้บริหารฯ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในจังหวัดนครพนม เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย BCG โครงการธนาคารสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พรบ.อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 การพัฒนางานบริการเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ.1 ทบ.2 และทบ.3) เพื่อให้ทุกโครงการเป็นไปตามแผนงานของกรมฯ รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายป้อง ปราม ปราบ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ รับทราบข้อมูลผลผลิตด้านการประมงในพื้นที่ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลสำเร็จ พร้อมปลูกต้นลิ้นจี่ พันธุ์ น.พ.1 จำนวน 1 ต้น

จากนั้น ช่วงบ่ายคณะผู้บริหารฯ ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจประมงนครพนม ซึ่งตั้งอยู่ใน อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการ

ลงทุน One Stop Service (OSS) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

ขอบคุณภาพข่าวจาก :

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#นายถาวรทันใจรองอธิบดีกรมประมง

#กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร