รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม?


[2023-01-20] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2023-01-04] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีง.. [2023-01-04] การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วั.. [2023-01-04] การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที.. [2022-12-19] ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา.. [2022-12-19] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่.. [2022-12-14] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่.. [2022-12-14] การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565.. [2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม? 


รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม Update 21/11/65

1.ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
https://siamrath.co.th/n/401209

2.กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม https://www.thailandplus.tv/archives/636745 

3.กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ยืนหนึ่งด้านการบริหารจัดการที่โดดเด่น มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป# https://aec-tv-online2.com/?p=987453

4.Facebook: wiwat pangsupa
 ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid072xm9EDvvxdskqEKnvhCHqGvDHgFhXrVTZPGVCg3nkpdVU4rG2HFPhrm7aYoddTml&id=100008556273653&mibextid=Nif5oz

5.Facebook: ทันข่าว ทั่วไทย
 ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://www.facebook.com/100063635313818/posts/pfbid0S55QjSEWb5aJzX4wHQVLwNYLRQkMHyXgjnLmWMp3PRFKtrTgfMY4T9vaJxaEWu3Yl/?mibextid=Nif5oz

6.Facebook: #ข่าวชาวบ้าน#กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐกรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://www.facebook.com/100082677518483/posts/pfbid02gusP6QWrj7pTkksT4qJKZvVt8oU1PdMgESqGfjoCEjQQt21HyqZvdeVhLNA6bLDal/?mibextid=Nif5oz

7.Facebook: วิวรรธ์ เพ่งสุภา
กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037vcjht472Y69Zxe4DiBDZ9XdWcGYXi5gGBvutwn8vz3xBYeyBMiWxNgifB3atqz5l&id=100065201353093&mibextid=Nif5oz

8.Facebook : โครงข่ายตาสับปะรด
กรมประมง ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐ
https://www.facebook.com/536720109811323/posts/pfbid02KTkLBcaJjmRGpfEiotUHe9mGdvZQRCQihtoL2YHU8EoVB5hJtpti6uCt3sqtBPVul/?mibextid=Nif5oz

9.Facebook :Thai Reference
กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02GFDYMTVF5v9EU6CGs1Qi2vDD84dxvuDrrfmzDHMxBxWaDGzpgr8jtE751TDUG87Dl&id=100063769354270&mibextid=Nif5oz

10.Facebook อบต.channal#กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
https://www.facebook.com/2321322851524224/posts/pfbid0hJ9ceyP3YeHoUjhxUQeokAmwuWmDt2vDtfPUByW4iYcmuMybBoN81RjwgF5bdyT1l/?mibextid=Nif5oz

11.ปลื้ม!! กรมประมง ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
https://www4.fisheries.go.th/dof/news_local/1210/160792

12.กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10
รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมhttp://???????https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035R9aNh7CbeNo7Hs44CQX7CiN36q4WN5mF1JG8VVe6er9QZK4czE3e6rVcAQgLzpjl&id=384313785106079&mibextid=qC1gEahttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid035R9aNh7CbeNo7Hs44CQX7CiN36q4WN5mF1JG8VVe6er9QZK4czE3e6rVcAQgLzpjl&id=384313785106079&mibextid=qC1gEa