การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565


[2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. [2022-11-15] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก.. [2022-11-11] กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับ.. [2022-10-02] การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใ.. [2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565  


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting พร้อมด้วย นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด ผู้เขี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมพิจารณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก 12 หน่วยงาน (ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค) เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินการประกวดหน่วยงานดีเด่นต่อไป

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์