การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ


[2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. [2022-11-15] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก.. [2022-11-11] กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับ.. [2022-10-02] การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใ.. [2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ 


วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ผ่านระบบการประชุม Hybrid Meeting พร้อมด้วย นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการดำเนินการจัดการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 596/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงานสร้างสรรค์งานบริการ, การตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนางานบริการให้เต็มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน

ขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์