ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS"


[2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. [2022-11-15] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 คลิก.. [2022-11-11] กรมประมง รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับ.. [2022-10-02] การประชุมสัมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) หัวข้อ"ชุดความคิดใ.. [2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. อ่านทั้งหมด 

ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS" 


????ขอเชิญชวน...พี่น้องชาวกรมประมง...ทุกท่าน????

??ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS"

??เปิดโหวต 5 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.

??ปิดโหวต 9 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.

??ติดต่อสอบถาม : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. 02 562 0590 หรือ 02 562 0600-15 ต่อ 7714,7717

??มาโหวตกันเยอะๆ นะคะ??

????1 เสียงของท่าน เป็นอีกพลังในการขับเคลื่อนกรมประมง????