การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น


[2023-01-20] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2023-01-04] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีง.. [2023-01-04] การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วั.. [2023-01-04] การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที.. [2022-12-19] ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา.. [2022-12-19] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่.. [2022-12-14] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่.. [2022-12-14] การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565.. [2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น 


เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น ในงานวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ชึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2565 นี้ ผ่านระบบ Hybrid Meetings โดยมีนางเพราลัย นุชหมอน รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมง นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา นางสาววิรงรอง ทิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเชิงพื้นที่ และนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น จำนวน 2 รางวัล โดยมีหน่วยงานสนใจส่งเข้าประกวดจำนวน 22 ผลงานจาก 19 หน่วยงาน

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์