การประชุมการพัฒนาระบบ e-service ภายใต้โครงการปรับกระบวนงาน (Re-Process) และการจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร.


[2023-01-20] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2023-01-04] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีง.. [2023-01-04] การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วั.. [2023-01-04] การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที.. [2022-12-19] ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา.. [2022-12-19] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่.. [2022-12-14] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่.. [2022-12-14] การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565.. [2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมการพัฒนาระบบ e-service ภายใต้โครงการปรับกระบวนงาน (Re-Process) และการจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. 


วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบ e-service ภายใต้โครงการปรับกระบวนงาน (Re-Process) และการจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาระบบงานบริการของกรมประมง ภายใต้โครงการปรับกระบวนงาน (Re-Process) และการจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) (GAP /การขึ้นทะเบียนเกษตรกร/งานขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ) และร่วมกันพิจารณาประเด็นข้อเสนอจากทีมที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน GAP ประมง ผ่านระบบ Hybrid Meeting

 

ขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์