การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565


[2023-01-20] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2023-01-04] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีง.. [2023-01-04] การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วั.. [2023-01-04] การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที.. [2022-12-19] ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา.. [2022-12-19] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่.. [2022-12-14] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่.. [2022-12-14] การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565.. [2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565  


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังกรม และพิจารณาตัวชี้วัด Function KPI ระดับกรม