การจัดทำ Action plan และการจัดทำข้อมูลรายสินค้า ของตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (Strategic KPIs)


[2023-01-20] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์.. [2023-01-04] กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อสรุปผลและติดตามการดำเนินงานประจำปีง.. [2023-01-04] การประชุมพิจารณาการจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ตัวชี้วั.. [2023-01-04] การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที.. [2022-12-19] ผลคะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา.. [2022-12-19] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่.. [2022-12-14] กลุ่มพัฒนาระบบบริหารหารือร่วมกับผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อร่.. [2022-12-14] การประชุมคณะทำงานพิจารณาการรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2/2565.. [2022-11-21] รวมข่าว กรมประมง…ปลื้ม ติด Top 10 รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบม.. [2022-11-17] การประชุมเพื่อทดลองใช้งานระบบการยื่นคำขอออนไลน์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร.. อ่านทั้งหมด 

การจัดทำ Action plan และการจัดทำข้อมูลรายสินค้า ของตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (Strategic KPIs) 


วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือการจัดทำ Action plan และการจัดทำข้อมูลรายสินค้า ของตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ (Strategic KPIs) เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันและสามารถจัดส่งข้อมูลให้กระทรวงฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 ส.ค.2565 ซึ่งการจัดทำข้อมูลต่างๆ กพร.จะนำเสนอกรมประมงเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป