กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A


[2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. [2022-09-12] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ.. [2022-09-11] การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการ.. [2022-09-11] ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS".. อ่านทั้งหมด 

กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A 


กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ... ในปีนี้กรมประมงได้รับผลการประเมิน ITA ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : A ด้วยคะแนน 91.74 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงขึ้นจากปีที่แล้ว ถึง 1.53 คะแนน

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์