การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


[2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. [2022-09-12] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ.. [2022-09-11] การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการ.. [2022-09-11] ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS".. อ่านทั้งหมด 

การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมรับการตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กรมประมงได้นำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานที่โดดเด่น พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) ที่ทันสมัยและสามารถติดตามการทำประมง ผ่านระบบออนไลน์

ประมวลภาพภายในงาน คลิก

ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์กรมประมง