" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "


[2022-09-22] คลิ๊กชมวีดิทัศน์ผลงานกรมประมง เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมประมง ปี.. [2022-09-22] วันสถาปนากรมประมง และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ชูนิทรรศการ.. [2022-09-22] อธิบดีกรมประมง เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า.. [2022-09-20] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด Smart DOF Officers.. [2022-09-14] 5 ปี ปฎิรูประบบราชการ (พศ. 2561 - 2565).. [2022-09-12] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ครั้งที่ 3/2565.. [2022-09-11] การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานสร้างสรรค์งานบริการ.. [2022-09-11] การต้อนรับคณะที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการให้บริการ จากสำนักงานคณะกรรมการ.. [2022-09-11] ร่วมโหวตผู้เข้าประกวด "SMART DOF OFFICERS".. อ่านทั้งหมด 

" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 " 


 

?? ประกาศ ประกาศ ? ?? กพร. ขอเชิญชวนเข้าร่วม...

" การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "

???? ชิงรางวัล 4 ประเภท ได้แก่

?? รางวัลผลงานนวัตกรรม

?? รางวัลผลงานสร้างสรรค์งานบริการ

?? รางวัล Smart DOF Officers

?? รางวัลหน่วยงานดีเด่น

?? สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ?? กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง

?? โทรศัพท์ : 02-562-0590 ต่อ 7714 - 7717

?? หมายเหตุ ?? ทุกหน่วยงานจะต้องจัดส่งผลงาน รางวัลประเภท Smart DOF Officers และ รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น

 

 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด  แบบฟอร์มใบสมัคร และวิธีส่งผลงานเข้าประกวด

โครงการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 คลิก