นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน


[2022-08-04] การประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้.. [2022-08-04] กรมประมง คว้าหน่วยงานภาครัฐระดับเกรด A.. [2022-07-27] การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0.. [2022-07-27] การประชุมเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภ.. [2022-07-27] การประชุมคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข.. [2022-07-27] การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (.. [2022-07-20] " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำป.. [2022-07-01] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ.. [2022-06-22] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. [2022-06-13] การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาค.. อ่านทั้งหมด 

นวัตกรรมบริการภาครัฐ คิด ทําใช้ ให้ประชาชน 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วม กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการบริหารของ หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านวัตกรรมได้แก่ นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยผลงานนวัตกรรมอุปกรณ์ Drainmate PRO จากโรงพยาบาลมเด็จพระปิ่นเกล้า นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจด้วยผลงานVRTด้วยเทคโนโลยี Blockchain จากกรมสรรพากร และนวัตกรรมด้าน การเกษตรด้วยผลงานการบริการตรวจไส้เดือนฝอยในพืช นําเข้าส่งออกด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จากกรมวิชาการ เกษตร ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Youtube ua Facebook live)วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วม กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการบริหารของ หน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านวัตกรรมได้แก่ นวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยผลงานนวัตกรรมอุปกรณ์ Drainmate PRO จากโรงพยาบาลมเด็จพระปิ่นเกล้า นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจด้วยผลงานVRTด้วยเทคโนโลยี Blockchain จากกรมสรรพากร และนวัตกรรมด้าน การเกษตรด้วยผลงานการบริการตรวจไส้เดือนฝอยในพืช นําเข้าส่งออกด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง จากกรมวิชาการ เกษตร ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Youtube ua Facebook live)