การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564

[2021-12-23] รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 คลิก.. [2021-12-20] การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมประมง ครั้งที่ .. [2021-12-20] การประชุมหารืองานบริการ E-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พ.. [2021-12-14] การประชุมคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ครั้งที่ .. [2021-11-25] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA.. [2021-11-25] การประชุม คณะทำงานปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยค.. [2021-11-25] การประชุมการปรับปรุงการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกรมประมง.. [2021-10-24] การประชุมการปรับปรุงงานด้านความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมของกรมประมง .. [2021-09-17] พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564.. [2021-09-10] ข้อมูลสำหรับเขียน PMQA..
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 

 เผยเเพร่: 2021-09-10 |  อ่าน: 198 ครั้ง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Basket) ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

Credit : #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ #กรมประมง