ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเพื่อการผลิตปลาทะเล และการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเพื่อการผลิตปลาทะเล และการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่”  

 เผยเเพร่: 2020-01-28  |  อ่าน: 259 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเพื่อการผลิตปลาทะเล และการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลาทะเลให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ราย ณ บ้านไม้รีสอร์ท ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง