นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและติดตามตรวจสอบคุณภาพสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ จากรณีน้ำมันดิบรั่วไหลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)


[2023-05-29] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2.. [2023-05-29] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนเมษายน 25.. [2023-05-26] การสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินสภาวะการคุกคามและนำแน.. [2023-05-25] พลังงานไฟฟ้ากับระบบเติมอากาศ.. [2023-05-24] รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประม.. [2023-05-24] รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพน.. [2023-05-24] รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพน.. [2023-05-18] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2023-05-08] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2023-04-12] ประกาศกรมประมง เรื่องการถ่ายโอนให้ห้องปฏิบัติการของเอกชนหรือหน่วยงานอื.. อ่านทั้งหมด 

นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและติดตามตรวจสอบคุณภาพสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ จากรณีน้ำมันดิบรั่วไหลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง พร้อมทั้งข้าราชการของศูนย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง และหน่วยงานในสังกัด
กรมประมงจังหวัดระยอง เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและติดตามตรวจสอบคุณภาพสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ จากรณีน้ำมันดิบรั่วไหลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลทะเลระยอง ซึ่งมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในพิธี ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 5 ซม. จำนวน 1,000 ตัว