นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565


[2022-12-07] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-12-02] มาตรฐานจีเอพี มกษ.7436-2563 สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค.. [2022-12-02] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน.. [2022-12-02] คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. [2022-11-25] นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย คณะผู้อบรมหลักสูตร “ว.. [2022-11-14] ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565.. [2022-11-09] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-11-03] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-11-01] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 25.. [2022-11-01] การติดตั้ง Solar cell ขนาดเล็ก.. อ่านทั้งหมด 

นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกับจังหวัดระยอง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดระยอง หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ ถนนอารีราษฎร์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี โดยศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 320,199 ตัว ประกอบด้วยกุ้งแชบ๊วย ขนาด PL15 จำนวน 300,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย ขนาด 4-5 ซม. จำนวน 20,000 ตัว และปลากะพงขาว ขนาด 250 – 300 กรัม จำนวน 199 ตัว