ขอเชิญชวนร่วมงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32" ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค


[2023-03-21] รับสมัครแล้ว !! โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565.. [2023-03-15] การรายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Form (แบบ กพส.ส.. [2023-03-14] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ.. [2023-02-28] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2023-02-28] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2023-02-28] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2023-02-28] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั.. [2023-01-31] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2.. [2023-01-26] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั.. [2023-01-26] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั.. อ่านทั้งหมด 

ขอเชิญชวนร่วมงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32" ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ขอเชิญชวนร่วมงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32" กับธีม Aquatic Of Luck ระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

  • งานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และการประกวดปลาสวยงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  • ชมสัตว์น้ำสายมูเตลูกว่า 60 สายพันธุ์
  • สนุกสุดล้ำกับ Virtual Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเสมือนจริง
ค่าบัตรผ่านประตูเพียง20 บาท
โดยรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ