ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองร่วมกิจกรรม "PTTLNG ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ" ปีที่ 13


[2022-07-01] ขอเชิญชวนร่วมงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32" ระหว่างวันที่ 1 - 10.. [2022-07-01] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-07-01] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมกิจกรรมดำน้ำ เ.. [2022-06-28] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน.. [2022-06-28] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2.. [2022-06-15] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-10] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-09] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-08] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-01] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองร่วมกิจกรรม "PTTLNG ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ" ปีที่ 13 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     ในวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน โดยกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม “PTTLNG ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” ปีที่ 13 กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ตำบลปากน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ ดำรงรักษาอาชีพของชาวประมง สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง สำหรับการจัดกิจกรรม ศูนย์ฯได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 15,010 ตัวประกอบด้วย หอยหวาน ขนาด 2 ซม. จำนวน 15,000 ตัว และปลากะรังดอกแดง ขนาด 100 - 200 กรัม จำนวน 10 ตัว