ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


[2022-07-01] ขอเชิญชวนร่วมงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32" ระหว่างวันที่ 1 - 10.. [2022-07-01] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-07-01] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ร่วมกิจกรรมดำน้ำ เ.. [2022-06-28] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมิถุนายน.. [2022-06-28] คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2.. [2022-06-15] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-10] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-09] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-08] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. [2022-06-01] นางนันทวัน ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัต.. อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น. นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาความยั่งยืนของสัตว์ทะเลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นางนันทวัน  ศานติสาธิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง คณะหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมประมงในจังหวัดระยอง และวิสาหกิจชุมชนประมงในจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ระยองรีสอร์ท ตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการนี้เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยองในการผลิตลูกสัตว์ทะเลปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลง ได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 5 - 6 นิ้ว จำนวน 499 ตัว